Vesilinnustuspatruunoiden hankinta


Metsästys, Tuotteiden valintaoppaat by Varuste.net / Toimisto-Jorma, 05.05.2019
Lyijyhaulien käyttö vesilinnustuksessa on ollut kiellettyä jo tovin olipa metsästysmaasto vesistön äärellä tai pellolla. Kielto perustuu lyijyn haittavaikutuksiin. Lyijyn käyttö vesilintujen metsästyksessä kiellettiin Suomessa jo vuonna 1996 (metsästyslain 33 § 12. kohta).

Lyijyn etuna on ollut ehdottomasti materiaalin suuri tiheys. Mitä suurempi tiheys, sitä raskaampi hauli, sitä suurempi iskuenergia ja sitä parempi tappokyky. Kaikki nykyiset vesilintuhaulimateriaalit ovat kuitenkin seoksia. Joko niin, että perusaineeseen on lisätty pieniä määriä muita metalleja, tai sitten haulimateriaali on metallin ja muiden sidosaineiden yhdiste. Patruunan korkea lähtönopeus sekä raskas lataus ovat tehokas yhdistelmä.

Teräs

Teräs oli ensimmäinen myrkyllistä raskasmetallia lyijyä korvannut haulimateriaali ja yhä yleisin korvaava materiaali. Teräs on yleisesti selvästi lyijyä halvempaa. Teräksen hyvänä puolena onkin sen edullinen hinta. Teräksen huonona puolena taas on alhainen tiheys eli haulin keveys. Teräksen tiheys on 7,9 kun lyijyn on 11,3. Teräs on myös kovaa. Kovuus aiheuttaa vaatimuksia supistimille. Teräshaulit myös saattavat kimpoilla hallitsemattomasti osuessaan kovaan taustaan esim. taustalla olevaan kiveen. Teräshaulien käyttö on kielletty Metsähallituksen mailla. Tarkoituksena on suojata ­puita, jotta teräshaulit eivät uppoa niihin ja päädy sahalle.Volframi

Tunnetaan myös nimellä Tungsten. Volframin tiheys on 19,2, joten se olisi tiheytensä puolesta erinomainen haulimateriaali. Volframi on kuitenkin hyvin kovaa ainetta, joten se ei sovellu sellaisenaan hauliksi. Volframin kaltaisille koville haulimateriaaleille pätevät samat säännöt supistusten suhteen, kuin teräshauleille. Volframia käytetäänkin muiden aineiden kanssa erilaisina yhdisteinä antamaan painoa. Perusmateriaalina volframi on 14 kertaa lyijyä kalliimpaa.Vismutti

Vismutin tiheys on suunnilleen lyijyn ja teräksen puoliväliltä. Puhdas vismutti on todella pehmeää materiaalia, jonka vuoksi sitä suosittiin korvaavien patruunoiden alkuaikoina, kun aseiden kestävyys teräshauleilla oli vielä vähän niin ja näin. Raaka-aineena on vismutti kymmenen kertaa kalliimpaa kuin lyijy.

Tina

Tinan tiheys on 5,8, joten se on melko kevyttä. Keveytensä vuoksi tinaan lisätään korvaavissa patruunoissa muita raskaampia metalleja. Tinan hyvänä puolena on toisaalta sen pehmeys, joten sitä voidaan ampua kaikilla haulikoilla, myös vanhoilla. Perusmateriaalina tina on kymmenen kertaa lyijyä kalliimpaa.

Sinkki

Sinkin tiheys on 7,1. Puhtaana sinkki on hyvin pehmeää, joten siihen on lisättävä muita aineita ennen kuin siitä tulee haulikelpoista. Perusmateriaalina sinkki on lyijyn hinnoissa.

Haulimateriaaleja valittaessa on syytä pitää mielessä, että teräs ja volframi (tungsten) ovat reippaasti lyijyä kovempia materiaaleja eivätkä välttämättä sovi ammuttavaksi iäkkäämmistä aseista. Puolisuppea on suositeltava ja riittävä supistus teräspatruunoille. Lisäksi kevyempi materiaali lennätetään usein tehokkaammalla latauksella eivätkä haulit anna lyijyn tavoin periksi törmätessään aseen seinämiin, joten aseen paineenkestävyydestä tulee varmistua.


Sinua saattaa kiinnostaa myös

Opas kevytretkeilyyn

Kevytretkeily eli niin sanottu ultralight tarkoittaa vaelluksen muotoa, jossa rinkan paino pyritään minimoimaan mahdollisimman pitkälle. Näin luontoon lähdetään vain kaikista välttämättömimpien varusteiden kanssa.

Metsästyksen aloitus

Mikäli lähipiirissäsi ei ole metsästäjää, jonka kanssa metsästysharrastuksesta voi keskustella, metästysharrastukseen voi tutustua Metsästäjäliiton järjestämillä Metso-leireillä. Toinen erinomainen tapa on ottaa yhteyttä paikalliseen metsästysseuraan ja kertoa olevansa kiinnos...

Leijahiihto ja leijalautailu lajina sekä varustevinkkejä

Leijalautailu (leijasurffaus, kitesurfing, kiteboarding) yhdistää waken, purjelautailun, lainelautailun ja varjoliidon. Leijasurffausta voi harrastaa Suomessa ympärivuoden. Suomen luonto tarjoaa loistavat ja vaihtelevat olosuhteet lajin harrastamiseen erilaisissa olosu...