Tasapainotusliivi

Tasapainotusliiviä käytetään laitesukelluksessa nosteen hallitsemiseksi. Noste voi olla negatiivinen, joilloin sukeltaja painuu syvemmälle tai joutuu työskentelemään pysyäkseen halutussa syvyydessä. Positiivinen noste tarkoittaa puolestaan sitä, että sukeltaja on syrjäyttämäänsä vettä kevyempi, ja näin ollen sukeltaja nousee pinnalle. Neutraalissa nosteessa sukeltaja pysyy halutussa syvyydessä ilman työtä.

Tasapainotusliivin toiminta perustuu siihen, että sukeltaja voi helposti mukana olevalla paineilmallaan tai puhaltamalla täyttää liiviä, ja säätää nosteensa halutun kaltaiseksi.