Kuvauslainat

Kuvauslainoja voidaan myöntää tuotteille joita kuvataan siisteissä studio-olosuhteissa.  Tuotteiden on säilyttävä puhtaina, virheettöminä ja täysin myyntikuntoisina. Huomaa, että tuotteen myyntipakkaus, vaatteiden laput ja tägit tulee myös säilyä täysin virheettömänä. 

Kuvauslainan mekaniikka on seuraava: Tuotteet kirjataan lainaajan hankinnaksi järjestelmään ja niistä luodaan lasku. Laskussa eräpäivä määritellään siten, että tuotteet ehtivät palautua määräaikaan mennessä Varuste.netiin. 

Kun tuotteet on otettu vastaan määräajan puitteussa ja todettu Varuste.netin asiasta vastaavan toimesta virheettömäksi, lasku mitätöidään. Jos kuvauksen aikana tuotteet tai tuotteiden pakkaukset ovat vaurioituneet eivätkä näin ollen enää täytä virheettömän, uudenveroisen tuotteen ehtoja, laskutetaan nämä tuotteet lainaavalta taholta ja tuotteet saa tietenkin lunastuksesta vastineeksi.


Tuotetestaukset

Tuotteista, joiden kuvaaminen tapahtuu ulkona tai joita halutaan testata kenttäolosuhteissa: tuotteista lasketaan toimittavalle taholle kuvauslunastushinta, ja testaustaho omistaa täten tuotteet ja tekee niillä mitä parhaaksi näkee. Vastineeksi alennuksesta Varuste.net saa maininnan jutun yhteyteen tuotteiden ostopaikkana.