Sallan yhteismetsän alue

Sallan yhteismetsän alueet ovat jakautuneet eri puolille Sallaa viidelle suurelle palstalle. Alueet luovat upeat ja monipuoliset puitteet
metsästykselle ja sen ohessa koettaville muille luontoelämyksille.

HUOM! Tarkista metsästysajat ja rajoitukset aina ennen metsästystä Suomen Riistakeskuksen sivuilta https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/ ja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta https://mmm.fi/.

Kaikki yhteismetsän maat eivät kuulu lupa-alueeseen. Huomioithan, että luvan ostamalla saat metsästysoikeuden vain lupakartassa merkityille alueille. Tarkista aina, että kulkemallasi alueella saa metsästää.

Pienpetojen (kettu, näätä, minkki, supikoira) pyynti on sallittua.

Naruskan palsta (24 000 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Venäjän rajalla. Rajavyöhykkeellä metsästys on kielletty. Palstan metsistä noin kolmasosa on vanhoja metsiä. Hakkuutoiminta alueella on vilkasta.

Tenniön palsta (1 700 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Naruskan palstan eteläpuolella. Palstan pinta-alasta yli puolet on rajavyöhykkeellä, jossa metsästys on kielletty. Palstan puusto on pääosin 40–50-vuotiasta nuorta mäntymetsää.

Jaurun palsta (6 200 ha) sijaitsee Keski-Sallassa. Palstan metsät ovat enimmäkseen 10–30 vuoden ikäisiä istutustaimikoita. Pinta-alasta noin 15 % on vanhaa metsää.

Portin palsta (13 700 ha) sijaitsee Luoteis-Sallassa Kemijärven rajalla. Palstan puusto on enimmäkseen nuorta, 40–60 vuoden ikäistä kasvatusmetsää. Vanhoja metsiä on muun muassa palstan eteläosassa.

Oulangan palsta (6 000 ha) sijaitsee Etelä-Sallassa Kuusamon ja Posion rajalla. Palstan puusto on 20–50 vuoden ikäistä mäntymetsää. Vanhoja metsiä on palstalla hyvin vähän.

Rauhoitusalueet ovat alueita, jotka yhteismetsä rauhoittaa pienriistanpyynniltä.


Rajaa