Lajit» Ulkoilu» Moottorikelkkaluvat»

Kuusamon yhteismetsän alue

Freeride- moottorikelkkailun lupa-alueita on kaksi eri lupa-aluetta: Ölkyn Martinluoman palstan lupa-alue noin 7 600 ha ja Maaningan palstan lupa-alue noin 4 600 ha. Lupa-alueiden rajat saa ladattua mm. Tracker ja b-bark sovelluksiin Oma riista -tunnuksilla, jotka näkyvät lupakartassa. Kelkkailijoiden määrä on molemmilla lupa-alueilla rajoitettu vuorokausikohtaisella myyntikiintiöllä.

Lupa-alueilla on monipuoliset erämaiset maisemat moottorikelkkailuun. Alueilta löytyy monenlaista metsää nuorista taimikoista vanhoihin metsiin. Alueilla on paljon myös avosoita ja rinteitä. Tarkempia säänkestäviä matkailukarttoja, joissa lupa-alueet näkyvät, saa ostaa Kuusamon yhteismetsän toimistolta arja.mustonen@kuusamonyhteismetsa.fi tai puhelimitse 040 750 0026.

Freeride-luvalla saa ajaa myös muualla kuin merkatuilla reiteillä ja ajourilla, kuitenkin siten, että vahinkoa luonnolle ei aiheuteta. Erityistä varovaisuutta kelkkaillessa tulee noudattaa puuston ja eläinten suhteen; esim. taimikoissa ajaminen on ehdottomasti kielletty.

Luvattomasta kelkkailusta tehdään aina ilmoitus poliisille. Lupa on pidettävä mukana maastossa kelkkailtaessa.