Posion yhteismetsän alue

Posion yhteismetsän alueella on monipuoliset maisemat moottorikelkkailuun. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta alueella ympäri vuoden ja alueelta löytyy monenlaista metsää nuorista taimikoista vanhoihin metsiin. Korkeuseroja on runsaasti; korkeus merenpinnasta vaihtelee 125 - 375 metrin välillä.

Lupa-alue kattaa Posion yhteismetsän osakaskunnan omistamat Koron, Vohon ja Jumiskon palstat ja niiden yhteispinta-ala on peräti noin 25 000 hehtaaria. Huomaa, että lupa-alue kattaa vain karttaliitteen rekisterinumeron 614-874-1-0 mukaiset alueet. Tarkempia retkeilykarttoja lupa-alueesta 1:30 000 –mittakaavassa on saatavilla Posion yhteismetsän toimistolta osoitteesta Posiontie 44, 97900 Posio ja Neste Oil Posio –huoltoasemalta osoitteesta Uimaniementie 7, 97900 Posio. Lisäksi karttoja voi tiedustella sähköpostitse; markus.laatikainen@posionyhteismetsa.fi tai puhelimitse 040 1792110. Ajoalueen kartta on lisäksi ladattavissa mm. Tracker- ja Ultracom-koiratutkasovelluksiin OmaRiista-tunnuksella. Ajoalue on ko. kartan mukainen pois lukien lupaehdossa mainitut kohteet, kuten taimikot.

Yhteismetsän alueen ulkopuolella, varsinkin Koron palstan itäpuolella on runsaasti Metsähallituksen hallinnoimia luonnonsuojelualueita, mm. Palotunturin alue sekä Pyytöuoman luonnonsuojelualue, joissa kelkkailu on ehdottomasti kielletty. Luonnonsuojelualueilla ja muilla luvattomilla alueilla kelkkailusta seuraa sakkorangaistus. Tutustu kartta-aineistoon ennakkoon ja huolehdi että liikut sallitulla alueella ja lupaehtojen mukaisesti.

Erityistä varovaisuutta maastoliikenteessä tulee noudattaa puuston ja eläinten suhteen; esim. taimikoissa ajaminen on ehdottomasti kielletty.