Posion yhteismetsä


Posion yhteismetsä on yksi Koillis-Suomen isoista yhteismetsistä, ja on Suomen neljänneksi suurin yhteismetsä. Yhteismetsän alueet rajoittuvat pitäjän länsilaidalla Kemijärven, Rovaniemen maalaiskunnan ja Ranuan kuntien rajoihin. Nämä alueet, Koron ja Vohon palstat, ovat pinta-alaltaan noin 25 000 hehtaaria. Jumiskon palsta pitäjän pohjoisosassa on noin 2500 hehtaaria. Yhteismetsän osakaskunta omistaa myös pienempiä ostettuja palstoja (yhteensä noin 3500 hehtaaria) eri puolilla pitäjäa ja lisäksi yhden metsätilan Rovaniemen kunnan puolella. Yhteismetsän alueet ovat luonnonoloiltaan erittäin monipuoliset ja vaihtelevat. Korkeudet vaihtelevat 125 metristä noin 375 metriin merenpinnasta. Yhteismetsän pääasiallinen tehtävä on harjoittaa kestävää metsätaloutta alueillaan yhteismetsälain mukaisesti ottaen samalla huomioon luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Yhteismetsän alueet tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen virkistys- ja ulkoilutoimintaan.

posionyhteismetsa.com/