IP - kapslingsklassning

Kapslingsklassning är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring.

Klassifikationen har formen IP (international protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Om den första klassen (skydd mot objekt och damm) inte har definierats, är den första siffran IPx.

Första siffran Fast partikelskydd
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12,5 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad.
6 Dammtät.


Andra siffran Vätskeskydd
0 Inget skydd.
1 Skyddad mot droppande vatten.
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9K Skyddad mot högtryckstvättning (DIN 40050-9, inte egentlig IP-klass)


T.ex:
- de flesta av Aquapac-påsarna är i klass IPX8. X betyder att de har inte testats mot fastpartikel. 8 betyder att de kan sänkas i vatten under lång tid
- de flesta av Petzl-pannlamporna hör till klass IPX4, vilket som betyder att de är striltäta.