Beställnings- och leveransvillkor Varuste.net

(från 1.8.2016)


Dessa beställnings- och leveransvillkor gäller

Varuste.net webbutik. När användaren beställer varor i Varuste.net webbutik, godkänner hen dessa villkor.

 

Varuste.net kontaktuppgifter:

Aalto Group Oy /

Varuste.net
Malmgårdsvägen 1
00390 Helsingfors
Finland
Registreringsnummer: 1702286-3

Kontakt

Handla i webbutiken

Du kan beställa varor i webbutiken om du är över 18 år.

Efter att du har gjort beställning och godkänt beställnings- och leveransvillkor, får du en bindande beställningsbekräftelse till din e-postadress. Varuste.net behåller sig rätten att ändra pris och beställnings- och leveransvillkor från fall till fall.


Användaren har ansvaret för sitt konto och lösenord. Beställaren förbinder sig att ange korrekta uppgifter vid beställning.

Betalningssätt

Betalningen sker i webbutikens kassa och överförs till webbsidan av det valda betalningssättet efter att beställaren har tryckt på "Skicka beställningen". Alla betalningstransaktioner görs i euro.

Tillgängliga betalningssätter

Eventuella betalningsmetodskostnader läggas till i totalsumman. De visas i kassan.

Vissa produkter kan ha begränsningar för betalningssätt. Begränsningar visas i produktsidan och i kassan.


Alla betalningar skyddas av SSL-metoden. Om du betalar med Visa Electron måste Veridied by Visa -tjänsten aktiveras. Alla kreditkortbetalningar bekräftas, och om bekräftningen inte lyckas, behåller

Varuste.net sig rätten att annulera beställningen. Ingen kortinformation lagras i Varuste.net system. Alla informationer hanteras i Nets säkra Verified by Visa -system.

För betalning i webbank behöver du användarnamn och lösenord från din bank.

Pris

Produktens pris är det pris som visas i webbutiken vid den tidpunkt då beställningen görs. Kostnader visas i varukorgen. Tunga och stora varor kan ha extra kostnader, och de visas i kassan vid det valda leveranssättet. Leveranser utanför Finland kostar mera. Leveranskostnaden till destinationslandet visas i kassan.


Om varor levereras utanför EU, har användaren ansvaret för eventuella tullavgifter etc. Tullklarering varierar från land till land. Ytterligare information hittar du i din lokala tull. Om produkten måste tullklareras har beställaren ansvaret för alla relaterade kostnader och förstår att tullklarering kan förorsaka längre leveranstid.

Varuste.net förbehåller sig rätten att annulera beställning där varan är "uppenbart felaktigt prissatt". Dvs produktens pris avviker väsentligt från produktens korrekta pris.
Exemplar på fall där varan är uppenbart felaktigt prissatt.
- priset är 0,00€ eller det finns inget pris
- dyra tält kostar 39,90 € (kommafel)

I dessa fall avviker priset väsentligt från det korrekta priset, och kunden kan rimligen förväntas förstå att det är felaktigt.

Leveranstid

Varuste.net packar order i regel under 1-3 arbetsdagar. Kunden kan också välja Avhämtning i butik som leveranssätt. I det fall får hen anmälan via sms och e-post om att varor är färdiga att hämtas, normalt är det 1-2 arbetsdagar efter beställningen.


Leveranstid beror på produkt, dess tillgänglighet och leveransadress. Den uppskattade leveranstiden visas på produktsidan i webbutiken. Uppskattningen grundar sig på tidigare leveranser av samma varumärke från leverantören.


I Finland är transporttid för postpaket och Matkahuolto Buspaket vanligen 1-2 arbetsdagar. För expresspaket till utomlands är det 3-8 arbetsdagar. När Varuste.net skickar order, får beställaren en kod via sms och e-post för försändelseuppföljning. Uppföjning på www.posti.fi och www.matkahuolto.fi.

Om leverering avviker väsentligt från den uppskattade leveranstiden, kontaktar Varuste.net s kundservice beställaren via e-post. Varuste.net behåller sig rätten att leverera produkter i olika omgångar vid behov.


Om varorna inte levereras inom rimlig tid och vår kundservice inte har kontaktat beställaren, var vänlig kontakta oss (info@ Varuste.net / tfn. +358 9 454 0707).

Varuste.net behåller sig rätten att annulera beställningen vid behov. I dessa fall återbetalas avgiften till beställaren inom 14 dagar.

Garanti

Produktens garantitid visas i Varuste.net webbutik på produktsidan. Garanti omfattar inte normalt slitage eller fel orsakade av vårdslös eller felaktig användning.

Annullering och retur

Beställaren har rätt att annullera beställning om den inte ännu har levererats. Om beställaren vill annullera sin beställning, kontaktar hen Varuste.net kundservice via e-post. Meddelandet måste inkludera beställarens namn, adress och beställningsnummer. Vi återbetalar den betalade summan inom 14 dagar.


Privatpersoner har rätt att returnera produkter inom 60 dagar efter mottagning. Returprodukter måste vara felfria, oanvända och i deras originalförpackningar. Förpackningen måste vara oskadat om det är möjligt att öppna den utan att bryta den. Returrätten gäller inte individualiserade produkter såsom måttbeställda dräkter, graverade knivar och tillståndspliktiga vapen och patroner. I Finland är det avgiftsfritt att returnera produkter. Om beställningen inte hämtas, kommer vi att fakturera beställaren för kostnader som består av antaget pris av det valda leveranssättet och returnerings- och faktureringsavgift. I andra länder betalar beställaren returneringskostnader.


Om den ursprungliga beställningssumman har överstigit gränsen som berättigar att minska leveranskostnader, och om efter returen ligger summan under denna gräns, kommer leveranskostnaderna att läggas till i beställningen enligt det ursprungliga leveranssättet och så blir återbetalningsumman mindre.


Om produkten är felaktig eller skadat vid leverans, kontaktar beställaren Varuste.net s kundservice så snart som möjligt. Varuste.net försöker ersätta produkten med en ny, men om det inte är möjligt, återbetalar Varuste.net produktens pris och leveranskostnader till beställaren. Återbetalning sker efter att vi har fastställt felet.

Dataskydd Varuste.net respekterar beställarens integritet.

Varuste.net inte säljer, delar eller hyr ut beställarens uppgifter till tredje parter. Informationer hanteras bara inom Varuste.net , utom i fall då tredje parter utför olika uppgifter i anslutning till beställningar, t.ex. betalningar och sändningar. I dessa fal lämnar Varuste.net endast informationer som är nödvändiga till dem.
Varuste.net behåller sig rätten att lämna beställarens personuppgifter osv till myndigheter när det gäller lagöverträdelse.

Beställarens namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter lagras i Varuste.net s kundregister.

Varuste.net kan använda beställarens uppgifter för marknadsföring. Beställaren har rätt att förbjuda marknadsföringen när som helst.

Ändringar av villkor

Varuste.net behåller sig rätten att ändra webbutiken samt dess beställnings- och leveransvillkor när som helst. Om villkoren ändras, kommer Varuste.net informera om det på webbutikens huvudsida. De modifierade villkoren gäller bara de beställningar som har gjorts efter att vi informerade om ändringarna på huvudsidan.

Force Majeure Varuste.net är inte ansvarig för försenad prestation eller skador orsakade av omständighet utanför Varuste.net s rimliga kontroll. Exempel på omständighet är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, myndighetsåtgärd, lagstiftning och naturkatastrof.

Ansvar

Varuste.net är inte ansvarig för indirekta skador om de inte är orsakade av uppsåtlig överträdelse eller grov oaktsamhet.

Tillämplig lag och eventuella tvister

Dessa villkor har fastställs i enlighet med den finska lagstiftningen. Om tvister mellan säljaren och köparen inte kan lösas genom samråd mellan parterna, lösas dem vid domstolen på säljarens hemort. Konsumenten kan hänskjuta tvisten till Konsumenttvistenämnden (http://www.kuluttajariita.fi/sv/). Innan det måste konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).