Garmin


Garmin bygger på principerna om innovation, bekvämlighet, prestanda, värde, och service. Garmins syfte är enkelt: Skapa navigations- och kommunikationsutrustning som kan berika kundernas liv. Innovativa produkter omfattar olika områden av intresse: vägnavigation, luftfart, marint, fitness, friluftsaktiviteter, och trådlösa tillämpningar.

Garmin blomstrar eftersom de är stolta över den samarbetsinriktade miljön som baserar sig på vertikal integration - de utformar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter sig själva.

Garmin inte bara utformar och säljer produkter men också omfattar livstilarna. Från luftfart till marint, vägnavigation till fitness, trådlösa tillämpningar till friluftsaktiviteter, Garmin anställda är i luften, på vattnet, i skogar, bakom ratten och på joggningsrunda. Och de tänker alltid på sätt att anpassa och förbättra sig.www.garmin.com/fi-FI/

Alla produkter av varumärket