Savotta


För 50 år sedan påbörjades produktionen av utrustningar för skogsarbetare, t.ex. handskar och ryggsäckar, i Pylkönmäki, centrala Finland. I slutet av 1960-talet flyttades företaget till Karstula där det fortfarande ligger. Namnet Savotta går tillbaka till början av företaget.

Savottas produktutbud innehåller fortfarande många produkter som används av skogsarbetare, t.ex. ryggsäckar, kartväskor, fjällpulkor, regnskydd och stora lägertält. Specialprodukter, t.ex. fältsjukhus, halltält och olika bärsystem, tillverkas för de finska Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och hjälporganisationer.

Som ett erkännande av den höga produktkvaliteten, Savotta har fått certifikaten ISO 9001:2000 H beviljad av Försvarsmakten. Certifikaten förnyas varje år.


finn-savotta.fi/

Alla produkter av varumärket