Välj rätt stormkök


-, Vandring, Köpguider by Varuste.net / Toimisto-Jorma, 10.09.2020

Det finns lika många sorter av stormkök som kockar. Vilken produkt borde du välja för ditt första kök? För att stödja ditt val, här är information om varje kökstyp och de populäraste köksmodellerna:

Kök som monteras på gasflaskan

Kök som monteras på gasflaskan är naturligtvis det kompaktaste sättet att koka, och också den här kategorin innehåller många olika modeller. I den lättaste ändan finns de mycket asketiska köken som skruvas direkt på gasflaskan utan några speciella bekvämligheter och som är lämpliga även för ultralätt vandring. Men vilka bekvämligheter kan man önska för en gasbrännare? Varje tillbehör och tillägg och andra egenskaper ökar vikten, och utöver materialval är de här de nyanser som formar produktens pris:

Piezo tryckknappständning är en kul egenskap: genom att trycka på en knapp kan man slå en gnista till gas och snabbt tända brännaren. Vid behov kan man tända brännaren också utan piezo med normala tändstickor / tändare / eldstål.

Regulator garanterar ett jämnt gasflöde oavsett flasktrycket och svarar för apparatens effektiva verksamhet.

Vindskydd (integrerat) effektiverar brännarens verksamhet och sparar gas.

All-in-one lösningar De mest kända av de här övergripande lösningarna är troligen Jetboil. Vid Jetboils omfattande undersökningar har man konstaterat att den viktigaste egenskapen hos ett kök är en bra värmeledningsförmåga, och för att förbättra den utvecklade Jetboil för sina kärl en Flux Ring®-botten som balanserar och sprider värmen. Man kan också passa kärlen på gasbrännaren till vindskydd. Ett väldigt intressant koncept, och man har sett liknande värme-spridande bottnar också i stormkök av andra tillverkare.

Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
Jetboil Flash 2.0 PCS 1,0L
Kampanjpris 108,91 €
(152)
Tillgänglig i lager
Jetboil MiniMo 1,0L
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
Jetboil MiniMo 1,0L
135,00 €
(103)
Tillgänglig i lager
Jetboil Zip Cooking System
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
Jetboil Zip Cooking System
79,00 €
(69)
Tillgänglig i lager
-10%
MSR PocketRocket Deluxe
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
MSR PocketRocket Deluxe
Kampanjpris 71,30 €
(62)
Tillgänglig i lager
-12%
MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit
Kampanjpris 110,52 €
(13)
Tillgänglig i lager
-15%
Primus Lite Plus Stove System
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
Primus Lite Plus Stove System
Kampanjpris 101,15 €
(8)
Tillgänglig i lager
-4%
Jetboil MicroMo 0.8L Cooking System
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
Jetboil MicroMo 0.8L Cooking System
Kampanjpris 133,45 €
(17)
Tillgänglig i lager
-13%
MSR PocketRocket 2
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Montering på gasflaska‪»
MSR PocketRocket 2
Kampanjpris 42,78 €
(82)
Tillgänglig i lager

Gaskök med slang

Idén med gaskök med slang är samma som med de ovannämnda modellerna som installeras på gasflaskan - med undantag av några fundamentala skillnader. Element, delar och tillbehör är naturligtvis desamma, men för användning är en brännare med slang märkbart stadigare till exempel när man kokar en större mängd av mat, eftersom kastrullen eller pannan kan ställas horisontellt på köksdelen utan att man behöver balansera en kastrull som är full av mat på gasflaskan. Sådan konfiguration möjliggör också fyllandet av gasbehållaren upp och ned.

 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Med slang‪»
Trangia Stove 25-5 UL with gas burner , 2 saucepans (non-stick), fryingpan (non-stick)
Kampanjpris 108,33 €
(56)
Tillgänglig i lager
-15%
Primus Primetech Stove set 1.3L
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Med slang‪»
Primus Primetech Stove set 1.3L
Kampanjpris 118,92 €
(34)
Tillgänglig i lager
-15%
Primus Express Spider II
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Med slang‪»
Primus Express Spider II
Kampanjpris 58,57 €
(19)
Tillgänglig i lager
-15%
Primus Primetech Stove set 2.3L
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Gaskök‪»Med slang‪»
Primus Primetech Stove set 2.3L
Kampanjpris 156,32 €
(13)
Tillgänglig i lager

Multibränslekök

Idén med multibränslekök är att man kan använda olika bränslen med en effektiv brännare av en eller annan orsak: i alpina områden är en konstanttryck tryckluftsbehållare en konstig idé. Å andra sidan kan man inte ta med tryckgasbehållare på flyget, för att inte tala om att det skulle finnas en lokal, välsorterad Varuste.net i destinationslandet för att erbjuda friluftsgas till expeditionen. Bensin eller diesel kan hittas var som helst i världen, och med en lämplig bränsleflaska och pump kan man göra brännbar gas av många olika vätskor. På brännarens eventuella nya munstycken finns det information om vilket passar för vilket bränsle (gas, bensin, diesel, eldningsolja, osv.). Man kan förstås också använda en traditionell gasbehållare om förhållanden tillåter (utöver de ovannämnda ”begränsningar” stör också kylan verksamhet av normal friluftsgas).

För typiska multibränslekök kan man inte använda alkoholhaltiga bränslen liksom, t.ex. sprit (Marinol, Sinol, osv.)

 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Multibränslekök‪»
Primus OmniFuel Including Fuel Bottle
Kampanjpris 203,15 €
(10)
-15%
MSR XGK EX
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Multibränslekök‪»
MSR XGK EX
Kampanjpris 169,92 €
(9)
Tillgänglig i lager
-15%
MSR WhisperLite Universal V2
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Multibränslekök‪»
MSR WhisperLite Universal V2
Kampanjpris 160,65 €
(4)
Tillgänglig i lager
-15%
Primus OmniLite Ti inc. fuel bottle and super pouch
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Multibränslekök‪»
Primus OmniLite Ti inc. fuel bottle and super pouch
Kampanjpris 194,65 €
(25)

Flytandebränslekök

Det mest kända flytandebränsleköket är troligen det svenska Trangia. Det traditionella köket är ett slags kopp som består av en bränslekopp av omkring 5 cl, en möjlig förvärmare, bränslekoppens kork och kontrollventil. Med en kopp bränsle bränner man omkring 10–15 minuter i sommarförhållanden, vilket betyder att långa kokningsprocesser kräver flera påfyllningsgånger. OBS: av säkerhetsskäl, när du tillägger sprit, se till att lågan säkert har slocknats och behållaren avkylts.

Man kan använda många olika alkoholbränslen, men kolvätebränslen (fotogen, bensin, diesel och andra eldningsoljor) går inte som sådana. De mest kända spritens handelsnamn är Sinol och Marinol. Marinol bränner mycket renare (inte så mycket sot) men naturligtvis är dyrare än Sinol.

Brännarens enkla struktur gör den pålitlig även i hårda förhållanden, och lämpligt bränsle kan hittas nästan var som helst i världen. Å andra sidan är svagheten, jämfört med gasbrännare till exempel, dess blygsamma effektivitet. Till exempel uttryckligen till Trangia finns det tillgänglig en gasbrännare med slang som gör köket mycket mer mångsidig.

 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Kök för flytande bränsle‪»
Trangia Storm Cooker 25-1 UL, 2 saucepans and frypan (Ultra Light Aluminium)
Kampanjpris 53,61 €
(35)
Tillgänglig i lager
-9%
Trangia Stove 25-6 UL, 2 saucepans and frypan (non-stick), aluminium kettle 0.9L
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Kök för flytande bränsle‪»
Trangia Stove 25-6 UL, 2 saucepans and frypan (non-stick), aluminium kettle 0.9L
Kampanjpris 77,42 €
(27)
Tillgänglig i lager
-15%
Trangia Stove 25-1 HA, 2 saucepans and frypan (Hard Anodized aluminium)
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Kök för flytande bränsle‪»
Trangia Stove 25-1 HA, 2 saucepans and frypan (Hard Anodized aluminium)
Kampanjpris 101,92 €
(8)
Tillgänglig i lager
-15%
Trangia Stove 25-21, 2 saucepans and frypan in duossal
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Kök för flytande bränsle‪»
Trangia Stove 25-21, 2 saucepans and frypan in duossal
Kampanjpris 93,42 €
Tillgänglig i lager

Vedkök

Lämpliga bränslen för vedkök är kottar, kvistar, torrt gräs, osv. När brännaren har tänts ordentligt, kan du också använda till exempel mjuka kottar som bränsle. Det finns många olika sorter av vedkök – de lättaste och kompaktaste är askar som är gjorda av lätt metall och sätts ihop av skivor, i vilka man gör en liten eld av det ovannämnda materialet för att värma vatten eller vad som helst man vill koka på köket.

De viktigaste märkesprodukter för de här kompakta askmodellerna är Happy och Grumpy Stove av Savotta och ett väldigt stort urval, med även minimala kök, hittar du från Bushcraft.

En grad finare vedkök är de som fokuseras till utnyttjande av brandgaser eller annars förvaring av värme och reducering av vindens påverkan. Idén med det legendariska irländska Kelly Kettle är att ha en form av en flaska med en ihålig insida. Den ihåliga insidan fungerar som en rökkanal. I kökets hölje finns en vattenbehållare. I nedre delen av köket finns en avtagbar kopp som fungerar som en eldstad. Samma ideologi följs också av Petromax med sin egen version av den här köksmodellen.

De små lufthålen i botten av det amerikanska vedköket Solo Stove ger luft till lågan, vilket betyder en hetare låga. Kökets dubbelvägg ger för sin del rum till värmande luft att flöda upp, vilket effektiviserar förbränningsprocessen i övre delen av köket.

 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Vedkök‪»
Bushcraft Essentials Bushbox XL Titanium
Kampanjpris 152,15 €
(29)
Tillgänglig i lager
-15%
Savotta Big Bad Stove (hobo stove)
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Vedkök‪»
Savotta Big Bad Stove (hobo stove)
Kampanjpris 33,92 €
(56)
Tillgänglig i lager
-15%
Savotta Happy Stove
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Vedkök‪»
Savotta Happy Stove
Kampanjpris 29,67 €
(68)
Tillgänglig i lager
-15%
Kelly Kettle Ultimate "Scout" Kit (Stainless Steel)
 
Aktiviteter‪»Vandring‪»Kök‪»Vedkök‪»
Kelly Kettle Ultimate "Scout" Kit (Stainless Steel)
Kampanjpris 109,65 €
(12)
Tillgänglig i lager

Du gillar kanske också

Petzl Nao RL: Tehokas lamppu monipuoliseen ulkourheiluun

Petzl Nao RL on kevyt ja tehokas otsalamppu esimerkiksi polku- ja ultrajuoksuun, vaelluksille sekä hiihtoonPetzlin tuore Petzl Nao RL on suunniteltu käyttöön, jossa otsalampulta vaaditaan yhtä aikaa keveyttä, mukavuutta sekä suorituskykyistä valotehoa. Parhaimmillaan otsalamppu y...

Lämpökamera vai lämpötähtäin?

Lämpökamerat ja -tähtäimet auttavat pimeässä ja hämärässä liikkuvaa metsästäjää Lämpökameroiden ja -tähtäinten hinnat ovat laskeneet viime vuosina merkittävästi. Nykyään käsikäyttöisten lämpökameroiden hinnat alkavat muutamasta sadasta eurosta. Hintojen laskemisen myötä lämpökame...

Sadehame on täydellinen varuste helppokäyttöisyyttä ja keveyttä arvostavalle vaeltajalle

Erityisesti pidemmillä vaelluksilla retkeilijän täytyy varautua siihen, ettei keli ole aina täydellisen aurinkoinen. Mikäli taivaalta alkaa ropista sadetta, on vaatteet tärkeää saada pysymään kuivana, sillä märissä varusteissa vaeltaminen on kylmää ja ankeaa.Kenties tavanomaisin ...