Lajit » Metsästys » Metsästysluvat » Sallan yhteismetsän alue »

Koko Sallan yhteismetsän kattavat luvat

Karhunpyyntilupa kattaa Sallan yhteismetsien kaikki palstat. Pinta-ala 60 000 hehtaaria.

Vesilintu- ja jänislupa (pienriistalupa) kattaa nimensä mukaisesti kaiken muun pienriistan metsästyksen, paitsi ei metsäkanalintujen metsästystä. Luvalla ei saa metsästää karhua. Lupaa ei myydä metsäkanalintujen metsästysajalle.


Karhun kaatoilmoitukset tulee nykyään tehdä ensisijaisesti OmaRiista- sovelluksen kautta tai toissijaisesti sähköpostilla lappi@riista.fi.


HUOM! Tarkista metsästysajat ja rajoitukset aina ennen metsästystä Suomen Riistakeskuksen sivuilta https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/ ja Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta https://mmm.fi/.

Karhun kiintiömetsästys poronhoitoalueella.


Pienpetojen (kettu, näätä, minkki, supikoira) pyynti on sallittua.