Koko Sallan yhteismetsän kattavat luvat

Karhunpyyntilupa kattaa Sallan yhteismetsien kaikki palstat. Pinta-ala 60 000 hehtaaria.

Vesilintu- ja jänislupa (pienriistalupa) kattaa nimensä mukaisesti kaiken muun pienriistan metsästyksen, paitsi ei metsäkanalintujen metsästystä. Luvalla ei saa metsästää karhua. Lupaa ei myydä metsäkanalintujen metsästysajalle.


Karhun kaatoilmoitukset tulee nykyään tehdä ensisijaisesti OmaRiista- sovelluksen kautta tai toissijaisesti sähköpostilla lappi@riista.fi.


Metsästysajat kannattaa aina tarkistaa Suomen Riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi ennen metsästyksen aloittamista.